Text Widget

SELAMAT DATANG DI WEBSITE LAPAS KELAS IIA PALANGKA RAYA (LAPALKA)
 

Profil Pejabat Lapas Kelas IIA Palangka Raya

Kepala Lapas Kelas IIA Palangka Raya

SULARDI, Bc.IP.,SH.
NIP. 19691231 199203 1 001
KASUBAG TU
A.HALIK RASYID, S.E.
NIP.197506261999031001


Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Palangka Raya

TIGOR IMMANUEL HUTABALIAN, SH
NIP.198312022002121002Kasi Binadik Lapas Palangka Raya
PURWANTOKO, SH., M.A.P
NIP.198410072002121001Kasi Adm.Kamtib Lapas Palangka Raya
PIRHANSYAH, S.E.
NIP. 198001092006041001


KASI KEGIATAN KERJA 
BARLET, S.Sos
NIP.198007052000031002
Kaur Kepegawaian dan Keuangan
EKA FAISYAL ARIF, SH.,MH.
NIP.19851007 200501 1 001
Kaur Umum

BOBBY RODIARTA, A.M.d
NIP.19840227 201012 1 001
Kasubsi Registrasi

IMAM SURYADI, SH
NIP 19930910 201212 1 001Kasubsi Bimbingan Kemasyaraktan
dan Perawatan
 MUHAMMAD TAUFIK RINALDY, S.SOS.
NIP. 19811121 200112 1 005
Kasubsi Pelaporan dan
Tata Tertib
NYOMAN TANRE, SH
NIP. 19670405 199103 1 002Kasubsi Keamanan
ANDREAS BETRIANTO, S.H.
NIP. 199407182012121001

Kasubsi Bimbingan Kerja dan
dan Pengelolaan Hasil Kerja

I MADE WIRTA, SH
NIP. 198107112007031001Kasubsi Sarana Kerja
FRENDY ARISANDY, S.H
NIP. 19921124 201012 1 001


YOUTUBE LAPAS PALANGKA RAYA